Top 10 Cách khiếu nại về dịch vụ y tế được xếp hạng cao nhất – https://wikipedia.edu.vn
Top 10 Cách khiếu nại về dịch vụ y tế được xếp hạng cao nhất – https://wikipedia.edu.vn
https://wikipedia.edu.vn tổng hợp và liệt ra những Cách khiếu nại về dịch vụ y tế dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

www.mzcr.cz|1.THỦ TỤC KHIẾU NẠI VỀ VIỆC CUNG CẤP CHĂM SÓC Y TẾ

 • Tác giả: www.mzcr.cz
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1610 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Theo luật về dịch vụ y tế, đơn khiếu nại có thể nộp cho bác sĩ, hoặc thủ trưởng cơ sở y tế. Nếu người khiếu nại không đồng ý với cách giải quyết khiếu nại, …
 • Website: www.mzcr.cz

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://www.mzcr.cz/thu-tuc-khieu-nai-ve-viec-cung-cap-cham-soc-y-te/. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

moh.gov.vn|2.Đường dây nóng – Cổng thông tin Bộ Y tế

 • Tác giả: moh.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(530 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:
 • Website: moh.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://moh.gov.vn/duong-day-nong. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

accgroup.vn|3.Đường dây nóng phẩn ánh khiếu nại của bộ y tế – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(960 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế; bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; …
 • Website: accgroup.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://accgroup.vn/duong-day-nong-khieu-nai-bo-y-te. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

luatduonggia.vn|4.Mẫu đơn khiếu nại bệnh viện và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(256 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:
 • Website: luatduonggia.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://luatduonggia.vn/mau-don-khieu-nai-benh-vien-va-huong-dan-viet-don-chi-tiet-nhat/. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

thuvienphapluat.vn|5.Quyết định 44/2005/QĐ-BYT giải quyết khiếu nại trong y tế

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(456 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: d) Thanh tra sở y tế có nhiệm vụ tham mưu giúp giám đốc Sở y tế trong quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại chuyên ngành y tế thuộc thẩm quyền.
 • Website: thuvienphapluat.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-44-2005-QD-BYT-giai-quyet-khieu-nai-trong-y-te-7849.aspx. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

doh.wa.gov|6.[PDF] Mẫu Đơn Khiếu Nại Cơ Sở và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc …

 • Tác giả: doh.wa.gov
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(297 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: MỤC 1 – Thông Tin về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe: Nếu quý vị khiếu nại một cơ sở y tế, vui lòng chuyển sang mục 2. Nếu cơ sở đó là phòng mạch bác …
 • Website: doh.wa.gov

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs//630106-Vietnamese.pdf. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

medinet.hochiminhcity.gov.vn|7.Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị – Sở Y tế TPHCM

 • Tác giả: medinet.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(850 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:
 • Website: medinet.hochiminhcity.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/chuyen-muc/tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-cmobile1083-58676.aspx. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

thuvienphapluat.vn|8.Người lao động được quyền khiếu nại về các hành vi vi phạm liên …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1408 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:
 • Website: thuvienphapluat.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://thuvienphapluat.vn/lao-dong-tien-luong/nguoi-lao-dong-duoc-quyen-khieu-nai-ve-cac-hanh-vi-vi-pham-lien-quan-den-bao-hiem-y-te-nhu-the-nao-1719.html. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

benhnhietdoi.vn|9.[PDF] QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 • Tác giả: benhnhietdoi.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1110 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:
 • Website: benhnhietdoi.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ http://benhnhietdoi.vn/UploadFiles/2018/12/20/XN.QTQL.11.pdf. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

soyte.hatinh.gov.vn|10.Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn …

 • Tác giả: soyte.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(587 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Nghị quyết về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. 11, 126/2020/NĐ-CP, 19/10/2020, Nghị định quy …
 • Website: soyte.hatinh.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ http://soyte.hatinh.gov.vn/hoat-dong-dieu-hanh/vbqpplnganh/thong-tu-quy-dinh-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-d.html. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

Với những thông tin chia sẻ trên về Cách khiếu nại về dịch vụ y tế trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây